Tajaan Pelajar Tahfiz di Kemboja

Salam. Kami ingin membuka peluang kepada semua penderma untuk menaja para pelajar tahfiz di Kemboja ini secara bulanan. Sebulan hanya RM100.00, setahun Rm1,200.00. Dana ini digunakan untuk makanan mereka seharian dan juga elaun untuk tenaga pengajar yang bertugas seramai 2 orang.

Kepada para penderma, kami akan mengadakan program ‘Anak Angkat’ di mana pelajar tahfiz yang anda taja ini diambil sebagai ‘Anak Angkat’ anda. Mudah-mudahan dana yang anda berikan itu dapat membantu mereka untuk terus belajar dan menghafal Al-Quran.

Amin!